Oversikt PITA prosjekter

Fra ITwiki @ UiB
Hopp til: navigasjon, søk
Arkivert! Denne artikkelen er markert fordi innholdet bør arkiveres av historiske årsaker. Sider som er markert som 'arkivert' kan bli låst om en ser behovet for det. Om du er uenig, fjern {{Arkivert}} fra artikkelen og oppdater Summary, og eventuelt artikkelens innhold.

Data hentet 2018-01-24

Regler_for_PITA-prosjekter

  • Alle PITA-prosjekter skal ha en prosjektleder og styringsgruppe
  • Det defineres én eller flere leveranser — hvorav leveransetidspunkt (prosjektavslutning) er obligatorisk
  • Prosjektmandat, aktivitets- og leveranseplan, statusrapport og leveranserapport er obligatorisk for PITA- prosjekter
  • PITA bemannes og arbeidstid allokeres

Se også: * https://rts.uib.no/attachments/download/3293/Veiledningsdokument%20-%20PITA%20%20ver%201.%206.dotx.pdf

Les denne: Bruk av PITA verktøy for Prosjektledere

Grafisk framstilling status på PITA prosjektene:

* Oversikt leverte PITA prosjekter graphviz
* Oversikt PITA prosjekter graphviz

Teknisk

Hva betyr kolonnen Merk?

Prosjekt Prosjektledere URL Startdato Sluttdato  % Ferdig Sist Oppdatert Opne saker Lukkede saker Status Status Oppsummert Merk
Avvikling av fysiske telefakser Bjørn Tore Sund, Stian Abbedissen https://rts.uib.no/projects/faks 2016-09-19 2017-09-15 0 0 Under arbeid
!
Besvarelsesrepo Ragni Serina Zlotos https://rts.uib.no/projects/repo 2016-11-01 2017-12-31 53 2017-11-21 29 57 Under arbeid
!
BS2 Magne Bergland, Jan Kristian Walde Johnsen https://rts.uib.no/projects/bs 2016-11-01 45 2016-08-24 6 8 Venter
!
Digital læringslab Per-Arne Larsen, Ronny Jordalen, Hans-Petter Isaksen https://rts.uib.no/projects/diglab 34 2017-12-07 25 59 Under arbeid
:-/
Digitalskjema og e-signatur Chernet Dotche https://rts.uib.no/projects/digsignatgur 2017-01-26 2017-04-28 64 2017-05-29 10 23 Venter Fase 1 e-signatur løsning er levert, men Fase-2Digitalskjema med integrasjon med esignaturble nedprioritert av tjenesteeier-forum
!
Digital vurdering 2016/2017 Ronny Jordalen, Magnus Svendsen Nerheim, Siv Hovland Erstad https://rts.uib.no/projects/digvurd2016 2016-09-27 2018-01-01 29 2017-10-20 39 90 Under arbeid
!
Felles timeplanleggings-system for BOTT Petter Kjær, Hallstein Mjelde https://rts.uib.no/projects/tp 2016-06-15 2017-07-01 89 2017-12-20 12 80 Under arbeid Prosjektet ble vedtatt startet i styringsgruppemøte 15.06.2016
!
Innføring av eOutlook Chernet Dotche https://rts.uib.no/projects/eoutlook 2016-12-01 38 2017-08-10 7 16 Stoppet Systemeier HR har besluttet at UiB tar ikke i bruk eOutlook etter pilot-perioden
!
IT-forum 2017 Magne Bergland https://rts.uib.no/projects/itforum17 2017-05-10 83 2017-09-05 0 50 Under arbeid
!
Læringsplattform - pilot Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/lms 2014-11-15 2016-03-01 48 2017-01-25 53 141 Under arbeid 12 emner ved 5 fakulteter er i pilot høsten 2015
!
LMS-pilot: drift og forvaltning Mathilde Holm, Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/lmsdrift 2015-07-01 2016-02-12 88 2015-11-10 0 11 Stoppet Lukket 12.02.16. Driftsaspektet for Mitt UiB blir ivaretatt i PITA-prosjektet Ny læringsplattform - Mitt UiB.
!
Mazemap navigeringsapp Arild Raftevoll https://rts.uib.no/projects/mazemap 2015-11-30 59 2015-08-14 73 78 Under arbeid
!
Mobilapplikasjon for Mitt UiB Karianne Omdahl, Ronny Jordalen, Glenn F. Henriksen https://rts.uib.no/projects/lmsmobil 2016-02-15 2017-09-30 47 2017-11-17 112 453 Under arbeid Startet opp 15. februar. Pågående.
!
Moderne Kommunikasjon Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/sfb 0 0 Under arbeid
:-/
Mottak av Språksamlingene, digitalt delprosjekt Hallstein Mjelde https://rts.uib.no/projects/spsamling 2016-06-20 2016-10-10 70 2017-12-04 9 202 Under arbeid
!
Ny læringsplattform - Mitt UiB Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/nylms 2015-08-17 2017-08-31 67 2017-12-20 72 458 Under arbeid Høsten 2017 innføring ved KMD, overføring fra prosjekt til drift og forvaltning ved SA/IT.
!
Office 365 – basis Laila Langesæter https://rts.uib.no/projects/o365 0 2017-06-27 2 2 Under arbeid
:-/
Oppgaveseminar Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/oppgaveseminar 2017-04-27 2017-12-31 32 2017-12-20 62 78 Under arbeid
!
Revisjon av it.uib.no Jon Steine https://rts.uib.no/projects/ituib 2015-11-30 0 0 Stoppet Prosjekt ble stoppet ved tilbakekomst av tidligere seksjonsleder.
!
Smart og Smidig Jon Steine, Laila Langesæter https://rts.uib.no/projects/smartogsmidig 2020-12-31 0 2014-11-26 15 15 Under arbeid
Søkemotor-EPA-studier Jørgen Birkhaug https://rts.uib.no/projects/epa 2016-09-01 100 2016-12-05 0 2 Under arbeid Løsningen er ferdig, men venter på en tilbakemelding fra systemeier.
!
Styringssystem for informasjonssikkerhet Chandini Wijenayake Merkesvik https://rts.uib.no/projects/infosikkerhet 2015-06-01 2016-08-31 35 2017-02-03 15 16 Prosjektgruppen har gjennomført innledende møte. Arbeidet oppstart.
!
Teknisk løsning, Skype for Business Kristian Holst, Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/sfb-teknisk 2016-09-19 2017-02-03 100 2017-01-26 0 1 Under arbeid
!
Timeføring IT-avdelingen Jan Kristian Walde Johnsen https://rts.uib.no/projects/tita 2017-02-10 2017-07-31 0 0 Under arbeid
!
Universitetsmuseet - Sentralisering samlingsdata Angela Tuck https://rts.uib.no/projects/museum 2016-02-01 2016-07-29 73 2017-01-17 7 11 Under arbeid
!
Utfasing av Mi side Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/utfasemiside 2015-10-01 2017-08-31 41 2017-10-19 18 25 Venter Utfasingstakten bestemmes av plan for utrulling av ny læringsplattform. Når implementeringsplanen for ny læringsplanen er lagt vil dette underprosjektet få aktivitet.
!
Utrulling til brukerne, Skype for Business Bjørn Tore Sund, Irene Ludvigsen Husa https://rts.uib.no/projects/sfb-utrulling 2016-09-19 2017-09-15 26 2017-06-27 4 7 Under arbeid
!
Vidyo Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/vidyo 2016-06-30 90 2017-01-26 2 29 Under arbeid
!
Virtuell PC-lab Irene Ludvigsen Husa https://rts.uib.no/projects/vpc-lab 2017-04-03 2017-12-15 3 2017-11-29 10 10 Under arbeid
!
Windows 10 Kristian Holst https://rts.uib.no/projects/windows10 10 2017-12-06 8 10 Ukjent
:-/