Ordliste forskning

BOA Samlebetegnelse for aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder. Også kalt eksternfinansiert aktivitet. Se også bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet.

TDI Totalkostnadsmodell for beregning av kostnader på eksternfinansierte prosjekter, innført i UH-sektoren fra 2014.