Masterstudium

Revisjon per 14. mar. 2022 kl. 15:10 av Nzlis (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masterstudium. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no).


Reglement

- Bruk av intern og ekstern sensor ved mastereksamen - Brev fra fakultetet - Utdrag fra utfyllende regler ved MN

- MN-reglementet – tolkning og praksis

- Levering av masteroppgaver – betaling av semesteravgift når avsluttende eksamen er påfølgende semester

- Varsel om terminering av studierett - Forslag til varselbrev som bør sendes til masterkandidater med manglende progresjon.


Konfidensielle masteroppgaver

- Klausulering av masteroppgaver - retningslinjer for avsluttende muntlig eksamen (vedtak i studiestyre, jan. 2010)

- Fra Regelsamlingen: Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og doktorgradsoppgaver ved Universitetet i Bergen Vedtatt av Universitetsstyret 15.09.05

- Skjema for klausuleringsavtale - Forslag til en enkel avtale mellom student og institutt

- Taushetserklæring - Forslag til skjema for taushetserklæring for publikum under presentasjon av en klausulert masteroppgave

- Klausuleringsavtale mellom UiB (UB) og student


Veiledningsavtaler for masterstudenter

o Veiledningsavtale PDF-skjema norsk

o Supervision Agreement: PDF-skjema engelsk -

o Standardavtale om utføring av masteroppgave med eksterne aktører

Økonomisk støtte

o Studentlegater, fond og stipend


Masterstudenter har rett på økonomisk støtte for feltarbeid og faglige reiser. Reise- og seminarstøtte for masterstudenter ligger i instituttenes budsjett.

Søknadsskjema og retningslinjer er kun veiledende og kan endres etter instituttenes behov.

Reisestøtte

o Søknadsskjema norsk - engelsk

o Retningslinjer norsk - engelsk

o Tildelingsbrev norsk - [ engelsk]

o Oppgjørskjema norsk - engelsk

o Samledokument reisestøtte norsk engelsk: Søknadsskjema - retningslinjer - oppgjørsskjema


Støtte til seminar og konferanse

o Søknadsskjema norsk - engelsk

o Retningslinjer norsk - engelsk

o Tildelingsbrev norsk - [ engelsk]

o Oppgjørskjema norsk - engelsk

o Samledokument seminarstøtte norsk engelsk: Søknadsskjema - retningslinjer - oppgjørsskjema


Masterinnlevering og mastereksamen

- Kvalitetssikring av masterstudenter i avslutningsfasen

- Kontroll av oppnådd bachelorgrad ved opptak eller ved avslutting av mastergrad

- Rydde utdanningsplan på master

- Godkjenning av utdanningsplan på master

- Ta ut masterprotokoll

- Elektronisk innlevering av oppgaven - Infowiki fra SA


Retningslinjer for bedømming av masteroppgaver

- Retningslinjer for bedømming av masteroppgaver i MNT-fagene Infoside med lenker til alle relevante dokumenter.

- Sensorveiledning for masteroppgaver "Ny ordning" gjelder for studenter som er tatt opp til 2-årige masterprogram eller det 4. året i et 5-årig integrert masterprogram høsten 2012 eller senere. Instituttene kan gjøre lokale tilpasninger (se også ePhorte 2011/13600-14).