Arkiver innleverte oppgaver i Eksamensarkivet 22.01.2008

Utdatert side. Funksjonen "Arkivere innleverte oppgaver i Eksamensarkivet" ble automatisert i juli 2013.

Husk på å arkivere tidligere innleverte oppgaver i Eksamensarkivet. Alle innleverte oppgaver i Mi side skal overføres til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB for arkivering.

Emneansvarlige/administratorer må huske på å overføre oppgavene som er levert inn i deres emner i Mi side i løpet av våren og høsten 2007 til Eksamensarkivet.

En enkel veiledning for hvordan man overfører oppgaver til Eksamensarkivet finnes her: Hvordan sende oppgaver til Eksamensarkivet og BORA


PS. Vennligst bruk brukerstøttesystemet Issuetracker for alle henvendelser angående Mi side. Inngang enten via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" nederst i Mi side eller via denne lenken: https://bs.uib.no/ (Velg gruppen Studieadministrativ avdeling).