Diskusjon:Bidra

Har vi diskutert dette? Altså om vi ønsker at "utenforstående" skal få tilgang til å redigere? Hvordan har vi da kontroll med kvaliteten på det som blir lagt ut?