FS Arbeidsstue

Cal.png
Kursbeskrivelse
Arbeidsstuene er tenkt å fungere slik at nye og erfarne brukere kan ta med seg arbeidet sitt til kurslokalet og utføre arbeidet der – med mulighet for å få hjelp og veiledning på stedet av de som til vanlig bemanner FS-brukerstøtte. I Arbeidsstuen kan man også ta opp andre ting, for eksempel behov for ny funksjonalitet eller få hjelp til å utforske annen funksjonalitet i FS.
Målgruppe
Alle FS-brukere
Anbefalte forkunnskaper
I utgangspunktet ingen - men tanken er at en stiller på arbeidsstuen for å utføre reellt arbeid slik at en kan få hjelp underveis eller fordi en vil prøve ut funksjonalitet i FS eller diskutere denne. Det er ikke lagt opp til noen kurs/presentasjon av FS på storskjerm.
Tid og sted
UiBs påmeldingssystem under overskriften Studieadministrativ avdeling finner du en oversikt over kommende kurs/arbeidsstuer. Der kan du også melde deg på kursene/arbeidsstuene.