Introduksjon til Inspera Assessment - administrasjon av eksamen og vurdering

Kursbeskrivelse
Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan en bruker Inspera Assessment til å administrere gjennomføring av vurdering, med spesielt fokus på skoleeksamen. Vi ser på hvordan man arbeider i prøveverktøyet, og hvordan samspillet mellom FS og Inspera foregår. Kurset er praktisk rettet med fokus på hvordan du selv bruker verktøyet til dine arbeidsoppgaver. Det vil ikke bli gitt en innføring i verktøyet for å lage eksamensoppgaver eller for å gjennomføre sensur. Dersom du trenger en innføring i dette anbefaler vi at du melder deg på kurset Introduksjon til Inspera Assessment - eksamensoppgaver og sensur
Målgruppe
Ansatte ved UiB som skal administrere gjennomføring av eksamen og vurdering i Inspera.
Anbefalte forkunnskaper
Ingen. Alle ansatte med sebrakonto skal ha innlogging i Inspera via Feide. Dersom du logger inn og får meldingen "Access denied", må du melde inn at du trenger rolle(r) i Inspera via Issue Tracker (velg Digital eksamen i menyen til venstre). Fint om du logger inn i systemet før du kommer på kurset, og sjekker at du har tilgang til blant annet fanen "Prøver".
Tid og sted
UiBs påmeldingssystem under overskriften Studieadministrativ avdeling finner du en oversikt over kommende kurs. Der kan du også melde deg på kursene.