Kurs i Rapportering

Kursbeskrivelse
Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen, herunder kvalitetssikring av data og prosessen rundt dette. Kurset er inndelt i tre deler. Den første delen vil fokusere på helheten og sammenhengen i rapporteringen. Videre vil kurset ha fokus på noen sentrale FS-tekniske deler som er av stor betydning for rapporteringen, med utgangspunkt i rapporteringsveilederen. Den siste delen vil ta for seg oversikter og analyser av studentdata. Her vil utgangspunkt være en gjennomgang av noen rapporter og datastrukturen i DBH. Vi vil gå nærmere inn på DBH sine definisjoner og knytte dette til datakvaliteten i Felles studentsystem (FS).
Målgruppe
Kurset vil passe for alle som er involvert i rapporteringsarbeidet. Målgruppen vil i hovedsak være de som har overordnet ansvar for rapporteringen, men det vil også kunne være av interesse for studiekonsulenter og andre som har bruk for oversikter over studentdata.
Kursmateriell
Relevant