Mi side - Emne og grupper

Medlemskap på emner og grupper i Mi side

 • Studenter blir automatisk opprettet som medlemmer på emner og grupper i Mi side basert på de undervisnings- og vurderingsmeldingene man har registrert i StudentWeb. Dette gjelder også studieprogram, institutt og fakultet.
 • All informasjon som blir publisert på emner og grupper som man er medlem av vises på studentens personlige side; Mi side.
 • Studenter kan ikke droppe medlemskap på emner i Mi side som man er formelt registrert på i StudentWeb.
 • Merk: Emnene dine forsvinner normalt fra oversikt i ruten "Emne og grupper" i Mi side ved overgang til et nytt semester; hhv 1.januar og 1.juli. Emnene for neste semester dukker da opp i Mi side. Du kan finne igjen noen gamle emner ved å klikke på [ Meld deg inn i/Dropp emne eller gruppe ] og søke etter emnekoden.

Undergrupper

 • Undergrupper på et emne brukes bl.a. for å dele studentene inn i mindre grupper, f.eks. kollokviegrupper, seminargrupper, laboratoriegrupper og lignende. De undergruppene man automatisk er medlem av dukker opp i Mi side.
 • I tillegg finnes det undergrupper som man kan melde seg inn i selv. Man vil da få opp et valg "Bli medlem" bak navnet på undergruppen.
 • Noen undergrupper må man søke om å få bli medlem i. Valget "Be om medlemskap" vil da komme opp bak navnet på undergruppen. I dette tilfellet må emneansvarlig på emnet godkjenne forespørselen fra studenten før man får innvilget medlemskap.

Favorittliste

 • Alle som er medlem på mer enn 40 emner på Mi side får automatisk opp søkefelter i stedet for en liste over emnene og gruppene man er medlem på.
  • Merk: Studenter har som oftest ikke så mange emnemedlemskap på en gang så dette er mest aktuelt for ansatte.
 • Dersom du er medlem på mer enn 40 emner så kan du lage din egen favorittliste med emner og/eller grupper som du ønsker å ha liggende tilgjengelig i en liste i tillegg til søkefeltene.
 • Favorittlisten administreres via fanen "Emner og grupper"
  • Finn frem til de emnene/gruppene som du ønsker å lagre som dine personlige favoritter og marker i avkrysningsboksen
  • Husk å lagre valgene dine ved å klikke på "oppdater favoritter"
  • Du kan legge så mange emner/grupper i favorittlisten som du ønsker


Til dokumentasjonsoversikten