Mi side - Fillageret

 • I Mi side har man et fillager som heter "Mine filer" som viser alle filer som er lagt ut på alle emner og grupper som man er medlem av. "Mine filer" viser også hvilket semester mappene/emnene tilhører.
 • Hvert emne og hver gruppe har et eget fillager.
 • Fillageret brukes ofte av forelesere og administratorer til å legge ut eksamensoppgaver, regneoppgaver/ oppgaveløsninger, powerpointpresentasjoner fra forelesninger, lenker til relevante internettsider mm.
  • En ny fil eller mappe i fillageret til et emne eller en gruppe blir indikert med en rød "Ny" tekst både på emnets/gruppens fillager og i "Mine filer". Ny markeringen blir liggende i 7 dager.
 • Vanligvis er det kun administratorer som kan legge ut filer i mappene i fillageret, men en administrator på et emne eller en gruppe kan gi studentene adgang til å legge ut filer i en eller flere av mappene i fillageret.
 • Man kan velge å motta e-postvarsler når nye filer legges ut i fillageret. Varslingen kan gjelde en spesiell mappe eller hele fillageret på et emne eller en gruppe avhengig av hvilket nivå i fillageret du står på når du ber om varslingen. Se etter valget "Motta e-postvarsel for [emnenavn/mappenavn]". Velg ønsket varslingsintervall.
  • E-postvarslinger kan kanselleres ved å klikke på "Kanseller e-postvarslingen for [emnenavn/mappenavn]".
  • E-postvarsler kan også administreres via "Kontrollpanel".

Legge ut filer i et fillager

 • Klikk på "Fillager"
 • Velg mappen som filen skal legges i
 • Klikk på "Legg til fil"
 • Søk (Browse) etter- og velg den ønskede filen
 • Legg inn tittel på filen
  • Dersom det er en ZIP-fil så krysser du av for "Denne ZIP-filen inneholder flere filer som skal pakkes ut" i stedet for å skrive tittel på filen. Filene blir automatisk pakket ut (unzipped) i fillageret.
 • Legg eventuelt inn en beskrivelse av innholdet i filen (valgfritt)
 • Dersom filen ikke skal bli synlig for andre studenter umiddelbart så kan du velge å sette et fremtidig publiseringstidspunkt for filen.
  • Bruk den lille kalenderen for "Fremtidig publiseringsdato" for å velge en fremtidig dato og sett deretter inn ønsket klokkeslett for publisering.
  • Alle administratorer kan se filen selv om den har fått et fremtidig publiseringstidspunkt.
  • Studenter får tilgang til å se filen først når det fremtidige publiseringstidspunktet har inntruffet (inkludert deg selv).
  • Dersom det ikke settes en fremtidig publiseringstid, så vil filen bli synlig umiddelbart.
 • Merk: For å redigere en fremtidig publiseringstid for en fil som er lastet opp i fillageret så må man laste opp samme filen på nytt (som må ha det samme filnavnet som den opprinnelige filen). Sett den nye fremtidige publiseringsdatoen.
 • Klikk "OK"
 • Filen blir tilgjengelig for alle medlemmene på emnet.
 • Studenter og medlemmer som ikke er administratorer kan laste opp filer på inntil på 8 mb.
 • Bruk filformater som kan åpnes i standard programvare.
 • Merk: Det finnes en egen funksjon for å levere inn oppgaver. Innlevering av oppgaver skal ikke skje i et fillager i Mi side, men i ruten som heter "Innlevering" på emnet/gruppen. Les mer om innleveringer her: Innlevering


Til dokumentasjonsoversikten