Mi side - Meldinger

Om meldinger

 • I ruten "Meldinger" på Mi side vises alle meldingene fra de gruppene og emnene som du er medlem på.
 • Eventuelle meldinger fra gruppen "Universitetet i Bergen" vises øverst.
 • Meldinger fra alle emner, inkludert alle undergrupper til emner, som man er medlem på sorteres deretter alfabetisk med de nyeste meldingene øverst for hvert emne.
 • Meldinger fra alle grupper som man er medlem på kommer til slutt og sorteres alfabetisk med de nyeste meldingene øverst for hver gruppe.
 • Meldinger er markert som "NY" frem til du har lest de.
 • Inne på hjemmesiden til hvert emne og hver gruppe ligger meldinger som er aktuelle for det enkelte emnet og den enkelte gruppe.

Hva meldinger brukes til

 • Meldinger blir brukt til å informere studenter om endringer i undervisning, eksamen og reglementer mm.
 • Meldinger brukes også til å minne om viktige frister og til å gjøre oppmerksom på arrangementer og lignende.
 • Det er viktig å sjekke meldingene i Mi side med jevnlig slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.
 • Du har selv ansvar for at du får med deg den informasjonen som legges ut i Mi side, herunder også meldinger

Hvordan fjerne meldinger fra oversikten i ruten Meldinger

 • Merk: Administratorer kan legge ut permanente meldinger. Disse kan du ikke fjerne fra meldingslisten.

Enten:

 • Klikk på en melding
 • Klikk på "Marker denne meldingen som lest og gå videre"
 • Meldingen/e vil da forsvinne fra oversikten.

Eller:

 • Marker i ruten til venstre for meldingens tittel.
 • Når du har markert meldingen/e du ønsker å fjerne klikk på knappen "Merk som lest".
 • Meldingen/e vil da forsvinne fra oversikten.

Hvordan finne frem igjen meldinger du har markert som lest

 • Meldinger som du har markert som lest kan hentes frem igjen så lenge publiseringstiden ikke er gått ut.
 • Klikk på knappen "Vis meldinger markert som lest" i ruten "Meldinger".

Motta e-postvarsel for meldinger

 • Du kan få e-postvarsel hver gang det legges ut en ny melding på et emne eller en gruppe
  • Velg "Motta e-postvarsel for Meldinger"
  • Velg ønsket varslingsintervall
  • Du kan kansellere varslingen ved å velge "Kanseller e-postvarslingen for Meldinger."

Til dokumentasjonsoversikten