Mi side - Overgang til andre system

Mi side har mulighet til å koble på andre relevante systemer slik at studentene kan gå direkte inn i disse via Mi Side. Kark er et system som er koblet til Mi side.

Kark

  • Læringsstøttesystemet Kark er integrert i Mi side og kan brukes til alle emner ved UiB.
  • Kark åpner seg i nytt nettleservindu slik at man beholder kontakten med Mi side.
  • En administrator må legge til Kark på emnet før det blir tilgjengelig for bruk.


Til dokumentasjonsoversikten