Mi side - Universell utforming - administrasjon

  • Dere kan lese mer om universell utforming / tilgjengelighet på Mi side under fanen Tilgjengelighet.

Kontraster

  • Man kan endre kontrasten på Mi side under fanen Tilgjengelighet.
  • Velge mellom Standardfarger og Høy kontrast.

Navigering med hurtigtaster

  • Hurtigtaster kan brukes til å navigere til enkelte sider i systemet.
  • Merk at man ikke kan benytte "Num Lock" tastaturet når man navigerer ved hjelp av hurtigtaster i Mi side.
  • En oversikt over hurtigtastene og hvordan man benytter disse ligger under fanen Tilgjengelighet på Mi side.

Snarveier

  • Enkelte sider er ofte brukt og det er derfor laget snarveier til Min side, Min kalender og Mine filer som er tilgjengelig hele tiden øverst på Mi side.