Eksporter sider

Frå SAwiki

Du kan eksportere teksten og endringshistorikken til ei bestemt side eller ei gruppe sider, pakka inn i litt XML. Dette kan så importerast til ein annan wiki som brukar MediaWiki-programvara gjennom import-sida.

For å eksportere sider, skriv inn titlar i tekstboksen under, ein tittel per linje, og velg om du vil ha berre noverande versjon, eller alle versjonar i historikken.

Dersom du berre vil ha noverande versjon, kan du også bruke ei lenkje, til dømes Spesial:Eksport/Hovudside for sida «Hovudside».