Søk etter duplikatfiler

Søk etter duplikatfiler basert på hash-verdiane deira.