Søk i eksterne lenkjer

Jokerteikn som «*.wikipedia.org» kan nyttast. Det er påkravt med eit toppnivådomene, til dømes «*.org».
Stødde protokollar: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (nyttar http:// som standard om ingen protokoll er oppgjeven)

Søk i eksterne lenkjer