Liste over filer med duplikat

Frå SAwiki

Dette er ei liste over filer der den siste versjonen av fila er eit duplikat av den siste versjonen av ei anna fil. Berre lokale filer vert rekna med.