Tildelinger

Følgende er en liste over tildelinger samt hvilke brukerrettigheter de gir tilgang til. Brukere kan autorisere applikasjoner til å bruke kontoen deres, med rettigheter begrenset til de gitt av tildelingene brukeren har godkjent. En applikasjon som handler på vegne av en bruker kan imidlertid aldri benytte seg av rettigheter brukeren ikke selv har. Det kan finnes ytterligere informasjon om de ulike rettighetene.

TildelingRettigheter
Grunnleggjande rettar (basic)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Kan gjere endringar frå blokkerte IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Mindre endringar på diskujsonssida gjev ikkje beskjed om at du har nye meldingar. (nominornewtalk)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Reinse mellomlageret for sider (purge)
 • Sjå sider (read)
 • Utføre handlingar som normalt krever «captcha»-stadfesting utan å bruke «captcha» (skipcaptcha)
 • Vis godkjende endringar i siste endringar (patrolmarks)
Høgvolumendring (highvolume)
 • Bli handsama som ein automatisk prosess. (bot)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Markere tilbakerullingar som robotendringar (markbotedits)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
Redigere eksisterende sider (editpage)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Redigere beskyttede sider (editprotected)
 • Endre sider (edit)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Redigere din bruker-CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Endra eigne CSS-filer (editmyusercss)
 • Endra eigne JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Rediger din egen bruker sine JSON-filer (editmyuserjson)
Rediger dine brukerinnstillinger (editmyoptions)
 • Redigere sine egne innstillinger (editmyoptions)
Gjera endringar i MediaWiki-namnerommet og i CSS/JavaScript for brukarkontoen (editinterface)
 • Endre andre brukarar sine CSS-filer (editusercss)
 • Endre andre brukarar sine JS-filer (edituserjs)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Rediger andre brukere sine JSON-filer (edituserjson)
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
Oppretta, endra og flytta sider (createeditmovepage)
 • Endre sider (edit)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
Lasta opp nye filer (uploadfile)
 • Laste opp filer (upload)
 • Skrive over eigne filer (reupload-own)
Lasta opp, byta ut og flytta filer (uploadeditmovefile)
 • Flytta filer (movefile)
 • Laste opp ei fil frå ei nettadresse (upload_by_url)
 • Laste opp filer (upload)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
 • Skrive over eigne filer (reupload-own)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
Patruljere sideendringer (patrol)
 • Markere endringar som godkjende (patrol)
Tilbakestille side­endringer (rollback)
 • Snøgt rulla attende endringane til den siste brukaren som endra ei viss side (rollback)
Blokkera og avblokkera brukarar (blockusers)
 • Blokkere andre brukarar frå å redigere (block)
 • Blokkere brukarar frå å sende e-post (blockemail)
Sjå sletta filer og sider (viewdeleted)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
Vis begrensede loggposter (viewrestrictedlogs)
 • Sjå private loggar (suppressionlog)
Sletta sider, versjonar og loggoppføringar (delete)
 • Attopprett sider (undelete)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Sletta og attoppretta visse loggoppføringar (deletelogentry)
 • Slette og gjenopprette enkeltendringar av sider (deleterevision)
 • Slette sider (delete)
 • Slette sider med lange historikkar (bigdelete)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
Verna og avverna sider (protect)
 • Endra vernenivå og verna sider (protect)
 • Endre sider (edit)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Sjå overvakingslista di (viewmywatchlist)
 • Sjå eiga overvakingsliste (viewmywatchlist)
Redigere overvåkningslisten din (editmywatchlist)
 • Endra eiga overvakingsliste. Merk at somme handlingane framleis vil leggja til sider utan denne retten. (editmywatchlist)
Senda e-post til andre brukarar (sendemail)
 • Senda e-post til andre brukarar (sendemail)
Oppretta kontoar (createaccount)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
Få tilgang til privat informasjon (privateinfo)
 • Vise sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (viewmyprivateinfo)