Merke

Frå SAwiki

Denne sida listar opp merka som programvara kan merkja ei endring med, og kva desse tyder.

MerkenamnUtsjånad på endringslisterTydingKjeldeVerksamt?Merkte endringar
mw-contentmodelchangeendring av innhaldsmodellEndringar som byter innhaldsmodellen til ei sideDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-new-redirectNy omdirigeringEndringar som opprettar ei ny omdirigering eller gjer ei side om til ei omdirigeringDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-removed-redirectFjerna omdirigeringEndringar som gjer om ei omdirigering til ei ikkje-omdirigeringDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-changed-redirect-targetOmdirigeringsmål endraEndringar som endrar målet til ei omdirigeringDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-blankTømmingEndringar som tømmer ei sideDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-replaceBytte ut innhaldEndringar som fjernar meir enn 90 % av innhaldet på ei sideDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-rollbackAttenderullingEndringar som rullar attende tidlegare endringar ved hjelp av attenderullingslenkjaDefinert av ei utvidingJa0 endringar
mw-undoEndringsfjerningEndringar som fjernar tidlegare endringar med fjernelenkjaDefinert av ei utvidingJa0 endringar