Tilleggsfunksjonar

Under finn du ei liste over tilleggsfunksjonar som brukarane kan slå på på innstillingane sine, som oppgjevne i definisjonane. Dette oversynet gjev enkel tilgang til systemmeldingssidene som inneheld skildringa og koden til kvar enkelt tilleggsfunksjon.