Eksamensarkivet

Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English

Eksamensarkivet er et arkiv for elektronisk arkivering av eksamensbesvarelser. Arkivet ble utviklet av Universitetsbiblioteket i samarbeid med Arkivet. Det har vært i bruk av Universitetsbiblioteket siden 2006.

Utdanningsutvalget vedtok at fra og med 1. august 2007 skal som hovedregel alle masteroppgaver ved Universitetet i Bergen leveres elektronisk. 15. januar 2008 overtok Studieadministrativ avdeling administreringen av Eksamensarkivet. Innleveringen av masteroppgaver til eksamensarkivet skjer via Mi side, hvor studentene skal levere inn sine masteroppgaver elektronisk.

Andre typer oppgaver som leveres inn i Mi side og i Kark kan også overføres til Eksamensarkivet dersom de er arkivpliktige. Administratorer på emnene i Mi side og Kark må markere de innleverte oppgavene for overføring til Eksamensarkivet. Markerte filer legges da i kø og overføres automatisk til Eksamensarkivet den påfølgende natt. Bare ferdigsensurerte oppgaver skal overføres.

Beståtte masteroppgaver overføres videre fra Eksamensarkivet til BORA (Bergen Open Research Archive) dersom forfatteren har samtykket til tilgjengeliggjøring i BORA.

Det diskuteres fortløpende hvilke typer eksamensbesvarelser som skal inn i Eksamensarkivet.

Kontakt: