Mi side - Ephorus

Ephorus (tekstgjenkjenningsprogram) er knyttet til innleveringsmodulen i Mi side og Kark, men kan også benyttes på innleverte oppgaver i andre systemer.

Alle ansatte ved Universitetet i Bergen kan benytte Ephorus for å kontrollere studentenes innleverte oppgaver.


Til dokumentasjonsoversikten